קדומים - מתקן מקורות - החלפת תשתיות חשמל
עבודות חשמל פיקוד ובקרה בוצע ע"י א.מ. לנגרמן הנדסת חשמל
פרויקטים