אורה - התקנת מגוב בורגני במט"ש - מתקן טיהור שפכים -
עבודות חשמל פיקוד ובקרה בוצע ע"י א.מ. לנגרמן הנדסת חשמל

פרויקטים