מתקן טיהור שפכים - מט"ש מעלה שומרון - מועצה אזורית שומרון
תחזוקת חשמל - א.מ. לנגרמן הנדסת חשמל פיקוד ובקרה 
פרויקטים